Now

Ekai Moke - Kamba Vocabulary

James says:
The Kamba Language has grown in terminologies. New misamiati is getting in to this great language kama:

Nguu - Dame, Lady
Kukongoma - To Screw
Yanga - Dick
Manooni - Prostitutes

.....endelea
118 months ago
Replies:
justu  says:
nuu wisi maana ma kutheesya kivendela, kutheesya kuvendela nyusu, kutheesya kivendela ulii ukatilika,kutheesya kivendela kikatina muthanga?
83 months ago
justu  says:
we @ henry kweli ndyaamba kwiw'a mwaki ta usu. i na kwa kweli. ve ona nia ndwaaketeeaa mavati kila sini. naindi nou nisambasia ka wathi kamwe
83 months ago
justu  says:
nongwata mutui aka nisambazia mukanda
83 months ago
Now
henry  says:
@Samuel, Ndeto isu nasyo nita ii....Ethiopia- Ithio wa Ivia. Zanzibar- Za kwa Nziva. Things To Do In America- Thing'iisya twi nduu ona ameee malika...etc @greyson...Transformation is the point and look beyond! Kamba is my language and don't forget the AIM of this course, promoting Kamba language. Don't be like those students who fail exam because of ignoring istructions. Proffessor nyasani is aged 75 today and he is still writing books in Kiisi, Proffesssor ngungi is still doing research in Kikuyu and writing in Kikuyu, Proffessor Kivutha Kibwana The founder of this Course Is writing books in kamba, who are you? Ona Ndwi Muvate, Ona Ingi Ndwi Mulasimithye.
92 months ago
SAMUEL  says:
Uvoo? Niika research ya ndeto sya Kikamba ila ivoyetwe kuma kwa Kisungu (Kikamba loanwords). Muindumie ndeto isu.
92 months ago
Now
devimwanaa  says:
Wathi no siasa, tuye ngoma soko muyo, Nguu vamwe na muthokoi.
93 months ago
Now
Mzalendo  says:
If u can't beat them join them. Ekai moke tumonye!!!!
93 months ago
John  says:
Kuma January to December nambiawa ou mwana wa kisilu.(By Kativui.)
93 months ago
Greyson  says:
This kenyan thing is making us bored on this site. What Kamba? Be international and global and not regional.
93 months ago
Greyson  says:
This kenyan thing is making us bored on this site. What Kamba? Be international and global and not regional.
93 months ago
Now
éjla  says:
RAS: I thought you were part Sudanese/Kenyan/Jamaican/American. LoL!
93 months ago
Now
MBINDYO  says:
Kikamba ki "h" mwa uandikaa ata "wathanthatu"? vai H?
93 months ago
Mzee Blue  says:
Ni-mutavya atii syana! Ekai kwamba kivendela kana iema kila saa! Mautao kuma kwa umau weenyu...
94 months ago
Mzee Blue  says:
Oi! Niona atumia no-maendee na kwitanithya kwa nthia ila Akamba maisaa!
94 months ago
Now
catherine  says:
Nayu james, uvoo wa mwaka Mweu? Kethya Eunice muno na ala angi matavye makethywa ni Catherine kala kana ka Mami.
95 months ago
eunice  says:
james umakweteee!!!!!!!!!!!!lumya vyu.
95 months ago
eunice  says:
@james,kwenyu niva? we hellen nukwaa yu.ko uunenga kila mundu.
95 months ago
emmaculate  says:
nako kau niwakamanya,kitau kyang´éthya niwikesi kuma kuuya ye-kanga kwaaaaaaaaa Katethya.
95 months ago
emmaculate  says:
nako kau niwakamanya,kitau kyang´éthya niwikesi kuma kuuya ye-kanga kwaaaaaaaaa Katethya.
95 months ago
emmaculate  says:
nako kau niwakamanya,kitau kyang´éthya niwikesi kuma kuuya ye-kanga kwaaaaaaaaa Katethya.
95 months ago
Now
James  says:
@Gordon: Nikwo mutumia nimakwete vakasaanya - maivuka!
@Adolfo: Niweeka nesa Ikai. Endeea na kuete ngewa sya atongoi......
97 months ago
Isele ya mbui nthei yaendie naku indi?
Kana kolinekiw'e yela nikuthooesya andu kaluvu kou keuthunga mai
98 months ago
Then
Paul  says:
nundu wa mindo
98 months ago
Now
Daniel  says:
wetai twiwie
98 months ago
Now
Gordon  says:
UVOO WENYU
@JAMES UKULU WAAYIE NA KU?
98 months ago
Now
Adolfo  says:
@James: Osa uvoo munduume! Nesila vaa nonginya ngaukumukya. Niisilya no unasomethya kana Mercy nesa...
@ Mzee na Kuboeka: Beef isu yenyu yandilikanya ila ya Kativui na Ken. Aiiii, kwatuolei kindu! ha ha a
98 months ago
Now
James  says:
@Julius: Mutongoi, kii ni ki-chinese ii?
98 months ago
JULIUS  says:
Kaki ena kitengelee, kiso ndani ya nywele.
98 months ago
Now
James  says:
Kalonzo ni vathei!
98 months ago
Now
Steve  says:
nonenga ndululu nochamolengetee!!!!!!!
98 months ago
Now
James  says:
@Michael: Matangala nomo Manooni kana Mikoma Nthi!
99 months ago
yiia mueni mbonge nesa niila ukwona tene.umunthi ninyie naku niukinda nginya ukilye moko.
waaie naku nanow'o niumathite matuku maingi?
kana unaisawa niyanga yingi wivithite?
miio ni yakwa niika kwiyika umunthi.
tusee ninamwitia cinema umunthi kwakwa yiitwa
`ngethe mueni ekindwa ni kuboeka`
kativui mwene.kana kaviki uka ukwatange miio
99 months ago
Now
James  says:
Emea vau!
99 months ago
Now
michael  says:
matangala...(prostitutes)
99 months ago
Now
michael  says:
ngethe
99 months ago
Indi isele yii yian'a mbui kitai yiikaa ata vaa grads.com?
James@nguli no nguli ona ukamikia kitonyeo no nguli.
Mundu andeteesya ngulu ninye ninaila ila mbingi.nianya kau maui mwathauka nakwa vemundu ukwisa kwona nai twaambie na msee.
uw'o wi uu aki ti uvungu.kai msee nautina vala utaatin'wa ni mukau.wi kiko weew'a uletetye uka tusisye kana ndiika utumbuka.kongo kaa komu ta ivia na tuloko kwaku kwiana useki wiukita wina uu?

Wenda kwiyonea kyathi kya maana uka wakatano kwa ndei wiyoonee klass,tusker,na liu museo.naningi mwa ndukatate utuee ndaa iyumbe kiw'u nundu walea kwika uu nina vulani ya ukutwaa usini ndiani ngautitie na kithangathi.

99 months ago
Now
James  says:
@Albert: Kasee, tukomanie kuu Simba Saloon matuku asu. Tukakunda vasaanye. Ekana na nguli - vai kindu!
99 months ago
Now
Albert  says:
Yu nikyau muutetanya aume.Ndiasya nomulilikena kyathi kya mukambas ndei wakatano matuku 26 mwei uu wa kenda?Tikomaniei Carnivore.Kwi kila kindu.
99 months ago
mzee  says:
Ukai tutwae mathale nisyaamba kala!Kuboeka ukesa umbita king'ei kya nguku vayiula utona ona kwoka mai na mwiko.Utaniaa yila andu mena masyawa tondu nduavoti mbesa sya nzovi kana.
Nyie mundu utheee takwa ona kiveti kyakwa kikamba kwiw'a mung'ng'e uu ukwitwa kuboeka uuivuvutia andu na maeo mayo me nganga meunyuka kyutu kika umaka.
Yaani kai niikaa uvanga ngiti langi ni mwanga wa mundu.
A mai watiie wamia kweene noumanyawa nginya umunthi ukoke.Mutui usu wakwa anaisye aunenga mithenya ina woke mai asu na walea umoka ekwikiia kyatha vate tei.
Noo indi kunuukwisuva.namwona nimwia ekie kyatha wi mundu vathei vo na wia waku no kulovokwa ta ndia itaasoma ona kai ndaasomanokyo kitumi wina minenele ya ndundumele.
Vala tukakomanie we vaikamea nyeki.
ithiwai na wikendi seo na Mwiai nawike nesa.
99 months ago
Msee eka ukwona uingongotea vau na munuka ute maeo ukumbalite ta ivoosi yite mbesa niungulikya uvaa usu waku wiana jomo kenyatta international airport uteeleme.
mbui ii i vyaa tawisembanitye wooya nguku syeene usembele kithiini kya mutu wa ngima.
Kingei kii utindaa uyite nguku syeene nikana ukanywe kaluvu ona ndi nthoni uindangaasa anduni.kwani yisyawa koyo yambee kotutaendie andi maingi maklass mena uki wa tusker na liu wa maana eka kaluvu kau kaku utukaathia kathungaa mai.
kusema ukweli niwaketuuie nokyo kitumi itina andu mambiie kwilituuia.
ona ukambitia kyanthi kwaku nyie nduka ingi wi kiko kingi.
Tususu kweene wasembanitye ukinde we mwene wina vinya wa kuya kinou.kiwu ni kya nguu mangaawa mekaa kwiyiatiisya.
Witusaa mundu wa maana nanow'o kalanga kau kangu keana mukyo uteva ui.
Kila ndonya ukwia no ungule kitiinyo mwalika isu yaku yianie nzoka ithele.
Lolota waku mbee ni mumu vyu vau kasusu kesa ukwitikila.
Na weewa watinwa uka niutwaa usuni kautitie na kithangathi wenda usula usuluke nitwanoeiwe ni tutalikilya ni ndaa syaku.
99 months ago
Now
James  says:
....Mavuvawa lolotya, mang'ulawa itiinyo....aki yau!
99 months ago
Now
James  says:
@Mzee: Emea vau Kasee!
99 months ago
mzee  says:
Indi tusee nanguu mwaaie va itina wa kuka utoonea isyawani yakwa.Indi nininoonie andu mateatavu nongi.kunya kaluvu na kutooea andu ni tavia mbou vyu.
Kuboeka@tumisya andu kana nilivuanie vituku syonthe ila waetei munyenya usu.i naningi kakai suvua yanga towoonie va yavitie usua usu?ndina maundu maingi tindai nesa na mwiai namwike nesa
99 months ago
Now
Albert  says:
namanyie nesa mukaema umbina muiya.isu niyo lekoti ila ya mituki mwanaa ngunze unaumisye.james tueleangye
99 months ago
Now
MERCY  says:
@James.........ete miio......twiambiaa sukulu ya ngumbalu indii
99 months ago
Now
James  says:
@Mercy: Emea vau! Ndawa nuumikwata - na indi tuisoma Kikamba!
99 months ago
Now
Mzalendo  says:
@kyeva:
tee hee hee heee. Naunenga kenda yulu wa ikumi.

@James:
You do not speak the best kikamba either. I grew up in TZ but i can speak more refined than you.
99 months ago
Now
MERCY  says:
@James, nienda utwike kindu wakwa nikana umbutisye kikamba
99 months ago
tinye kwenda nikusaivuka.kana kusaivuwa ni muoi uu utindaa kwaka kila utuku ne timba yake yiana kuu na kuu. niinoete na roundi ii niika uvaka kitimba munyu na ndikitandika na kivoko wise kwithia ona ndikala nthi.
99 months ago
Now
James  says:
@David: 'Saivuka' ni kusunga na vinya - ta nzau ya nima! Kivila kya maau atatu kitawa kivila kya muumbo.
100 months ago
david  says:
Tene kivila kya mauu atatu kineetawa ata?
James vocabulist a fan of Yatta ORCHES>Nthoo ino itumiawa kwinika wathi ya"SAIVUKAI"imaanishaa ata??
100 months ago
david  says:
Indi oyu niona mwaitya mwooloto wa kikamba.TENE NIKI vandu va kwita "ngiti"isyitwa iyayo mwimyita SULU.
NIENDA KUWETA UU!!ATIII!!!mukungiei nde nduu na mung'eleli na kavaa ngautavya nienda kina tukauma vu! vala ikoi yatuie nguu...
Rita I ask you>>how would you feel if sb u do not know but you've converged at the first tyme,calls u "WE,NGUU ii... or nayu nguu vailye ata avandu vau????
100 months ago
Now
Mzalendo  says:
@James:
Ndyaikala ukamba naindi vau niwe wisi. nayu ndavye nikyo kyau masaku mwitaa miindo?????
100 months ago
Now
MERCY  says:
ASI!
100 months ago
Now
James  says:
....mwaaona ndia ndunduu?
100 months ago
muoi uu withua na sua umunthi nakwithiila kwakwa na itimba yiu yaku ya 700kg uivingiliitya ta muvila.
100 months ago
Now
James  says:
...Sua Yiithua Yii Muutia!
100 months ago
Ndikakwikie nzaani muoi uu ute nthoni!
100 months ago
ve kindu mwa wesa kwiw'a iliamba ti mana.atiia ve mundu umioete kana akamikwatia miti.kinou kitonya kuukya mundu ata?muoi uu uka undoeke mituki nundu yila nguthi kwa masangili kitui kyaisu niwe nuwe niika ukwosea ivanga.
Ukatuma nisa kwaa mana tamai mambuani nika ukwingia kithitu muoi uu ute maeo na nowo wiana iko kithingo.wiuka kwituluma utuku kwaka wi muthei uitundistambu twina mueni niki?
nikwatuanilya kati yila ngukwona uyika somaseti mbililo wa nyumba kwamba.eka nithi ngambe umuvingithya wiluma vau nginya kwakya atui mokekwiloela sinema ya mana wi muthei aivu syanani iveti ya nduuka yitendeea andu useo.uendaa ikanisani ki?wathauka nitangaasia pasita wi muoi munene utuini uyu witu.na nouwe waminie andu meetawa kiminza,mukindani,kiakyumu na angi aingi vyu.....no wi thoni ndundumele ii.Ninye naku masaa nimo asu ndukambila kuia uyeswa...satani utuku na kitimba kithei kiana ndindia kuthi
100 months ago
Now
James  says:
...Tondu no ndia eka yiambe....nguli....vai kindu!
100 months ago
Numilaa yila niletetwe.Kukatuka indii Mueni oke kuthambya ivuti yii yakwa mwa!
Nukitye mundu undina vanini nika umungithya kikolyo mwa!
Kisamu kii kiitwa kinou ki muyo muno teka ninikikwata kila muthenya nika kiyikwa ni muyo mwa.
Vau vavikiwe niona niika utwaa Mueni kwikalanye vamwe nake ngamuisyaa yila neeskia.
Noo mueni thooa wa suluali ulwe nundu tukatindaa kwi athei neewa mukyo ngeka utoonyeesya kyothe nthini kwiliititwe kya chapu ngumumunyite ta koo.
Kote wi muyo nyie ko naamba ona yiu kuna ila nasyaiwe ni mwaitu wakwa.
Ikalaate ndukethie ungi alikitwe kyoothwe nowisi undu nianya mukyo
100 months ago
Now
James  says:
@Mashambiki Ma Kimangu: Ve ngwatanio ya Mashabiki Ma Kimangu kwa Facebook[yitawa ata Kikamba?] No mulike nthini wa profile ya Charles Musyoki Kikumbi & Kimangu Boys Band. Tukomanie kwo! - Meitwa Ya Auntie? Iiii Kimangu! Bondia - Salamu!
100 months ago
Now
James  says:
@Jomo: Mindo ni.....'kiria' kwa kithyomo kya Kikuyu kana 'Ninii' kwa lugha ya Kiswahili. Kikamba kitingwa 'C' na 'H' kwoou wailitwe ni ukulya atii: ..kila mwitaa 'mindo' nikyo kyau? Niweew'a mwana?
@Adolf: Tumakwete muno - kalivui sana. Nineew'ie wathi wa John Muasa [Kineene] aitavya mwiitu ungi kana aema kwisuvia eteswa asuvae ta ...Yula akalwa...ni nguku...vala vandu...Mauda!!!
100 months ago
Now
Mzalendo  says:
Nimukulya ala muneenaa kithyomo kya masaku, kila mwitaa "miindo" nicho chau?
100 months ago
Now
Adolfo  says:
Aii! Vandu vaa niveila teneee...!
@ James: Nuseo kwa kukwatiiya, nineew'a muyo nona thread ino ishikite ota tene, nundu wa mindo!
Niovo! ndyaathi imwe ndeusyoka ta ngiti ya mung'ethya, noonie kaboard kaete wana....twio vamwe makai na nguu sya vinya, athimwai muno. Ekai nzembe ngamanthe mang'olo -timoneki!
100 months ago
Now
Kavita  says:
james,ona tikukilya niwia wingivie muno,lakini nituuneena omituki
101 months ago
Now
James  says:
@Mercy: Nongumethye na Distance Learning?
101 months ago
Now
MERCY  says:
ahahahahah.......James, nikw'ona ata unenge masomo nundu ndikweta yanga yangu?!
101 months ago
Now
James  says:
@Mercy: Auuuuuwi - eka naku! Ati yanga? Nake eenda kinou? Mwie wienda ukongomwa!
101 months ago
Now
MERCY  says:
James, kijana wisawa.......ninasoma isomo.........yundithi ukomoni ngeeaa kindu wakwa nienda yanga!
101 months ago
Now
Mzalendo  says:
@Adolf.
natheka nginya nakwata nthi.
101 months ago
Now
James  says:
@Kavita: Wamina kuwa mbu kowaaiye naku? Nakwitika kowakililye!
@Daniel: Kasee, Kikamba kitingwa 'h'.
101 months ago
Now
Daniel  says:
Mwatindata himwonthe Akamba mbaitu fm?
Vetanga Nzaa Kibwezi................!!
101 months ago
benard  says:
MUTANYUKA MAVIA NA MAAYO MEENE
101 months ago
Now
James  says:
@Mzee: Ninyi usu, ninukite!
101 months ago
Now
Mzalendo  says:
@Nzomo.Osa vinya mwana Asa. You are not alone. i lived in TZ. Nau wakwa aisye ninenaa kikamba bandia na twatumiaa kiswaili nake. Ninitatite kumanya kithyomo cha kikamba na oyu ndyuwa kithekani. Ndukethiwe na kimako.
101 months ago
mzee  says:
niiwa muyo takwombosa.tusee na nguu mutwie ata?
niendaa umulilikanya kyathi kye esawa yanga kila kikethiwa weekend yukite.Mwa muke tushereekee vamwe tuikundania nzovi hii naendie mwei ungi mutheli nundu wa vata usu.
Muthokoi ona isyo sya nzuu syikiitwe mauta ma ngombe syikeethiwa kwo kwa wingi.
mikate ya kukanda ila kwiw'a ilitwa kyapati ni dot com tukaya kikolyo.kamusele ka mbasmatti na nguku fry mwa yiia.muke na nzaa mwiyumbasye kwananga mwakati kana ivu muthenya uyu wakwa munene.
James@nikulya kwa ndaia uete latest cd sya mutongoi nundu wa danzi itina wa mlo huyu.
Inywoothe tangasia akamba ala angi kana mzee wa kaziena itava inene ya kutania kusawa kwake.
yi nanindi nyie nivaa niendee na kwanakavya kyathi kyu kyakwa.tindai nESA:
Mwiai namuathime.Amen
101 months ago
Now
James  says:
@Kavita:Nina tapes ii:
Leo Ni Leo
Mpenzi Annah
Wendo Usu
Kadogo & Paulina Manyanga
Kunua Kiangi
Sweet Malalu
Elimu Kitu Kizuri
Mpenzi Nimerudi
Safari Ya Kisii
Show Ya Kitui
Majibu Ya Monyoncho
Shida Ya Kinyambu
Original Kuluta
Keka Nineesi
Ndombolo Ya Kimangu
Katheka Kambu
Marehemu Hamisi
====================
Na Musyoki akwa matuku 9th July 2000.
Kimangu 21[Utanu Wa Mundu na Muka]
Kimangu - His Final Works [Kiveti Mafia]
101 months ago
Now
Kavita  says:
james,niisa ika ata nokenda uneenie? kwani kongwikite ata? kana nundu tutesene?
101 months ago
Now
James  says:
@Hellen: Wooi! Wumite kwa athoni?
101 months ago
Now
Kavita  says:
helen,kalivu muno.nitunaumisiite muno
101 months ago
Now
James  says:
@Kavita: Kasee, ona ndi kaundu. Net yakwa yithiitwe na tumathina tunini lakini tondu Vaimba Ovutiki nivikie Mwambasa, maundu nimekusoova. Wienda ngutumie CD sya Musyoki Kikumbi - Nina Wendo Usu, His Final Works, Kimangu Special etc? Nzungie ukutani wakwa! Ndonya ukwata isu syaku ata?
@William: Nineetikila - wi Mutongoi ukwa! Wumite Tala utuini witawa ata: Mbilini, Nguluni, Mukalwa, Sengani....?
@All: Nuu wisi wathi uu?
=========================================
Kavaluku Kaingwa Ni Nzou - Mavikie o Nesa
Lakini Mavika Muiongo - Kaneenie Nai
Nawe Nzou Ndaaosa Tondu - Niwaendie Syake
Kavaluku Ukenda Isa Kusyoka - Mbaka Wikalilye
101 months ago
Now
Kavita  says:
william,uvundiitwe kikamba nuu.kiveti kyaku ko kimukamba?
101 months ago
Now
Kavita  says:
james,unaemie kunzungia niki? niwithiwa wina mbathi sya kijana vol 1-6? vol 7-21 ninasyo.noneteele usungio.ndinoa nikweteela
101 months ago
Now
James  says:
@William: Wamusyi, ninaikiia wi Mutongoi [Jakom].
Ete ngewa sya utumia [U-Jaduong].
@Sylvia: Mwiitu wa mwaitu - kalivu muno. Waaie muno. Tumanthie Hellen - twi mumiss muno!
101 months ago
Now
Albert  says:
Syilvia twi aseo tui kaundu.Ekaa kwaa ou mundu wakwa.ai undu uona andu aa nomo makauthika ha ha ha.nongui.indi waekie umila utuku mbootini niki kana wia niw'o waingivie.Wienda usisya wuke kuu musyi wake nakuu kwenyu.we niwisi kana Mutula niwikite maendeeo nakuu kwenyu usyaitwe?Na kwaeka ngukulye,ve mwalimu umwe wa kikima weetawa Masika atwie navu iimani sya kikima na ni mwalimu nakuu mutitu wa ndei.mwanosu tiwe wai mwalimu wakwa yila nai sekondali.Nonisi yu wenda umbia niwoolilwe ni musyi ha ha ha...weta okaindo mwiituwa ia kana kikamba vaa kikite uvunya ukuta?
101 months ago
Now
Albert  says:
Kuboeka naku ekana na miumano.Maundu amwe ti ma uandika vanduni vaa,Ai nituaa nisi ndaia yi vanduni vaa.tumite kuasa,mbootini ino yi andu na iatu.Ninisi nouvinduke.Onakwa nimwimbisini usu wa ukulya kula Hellen waendie.Umbuka mwiitu wa asa nitwaukulya na ndaia nene.
101 months ago
Kikamba nikya james mangaawa meika kwiyiatiisya.naningi onakwa james ndasinda ninye ithe wa kikamba yaani ninye dawa.
Nivaa niendee na kuthaa makoti ndikulya kyathi kyakwa na mueni kikavika indii mwa!
Inywoothe ninamuthokya muke kwiloela mathai ma weekend ino yukinde.entrace fee no silingi miongo nyanya(US dollar 80)
Nzovi ni sare muko mwiyumbanitye kwanangika muthenya usu.
kalivu saana.
101 months ago
Now
James  says:
@William: Kasee! Vaa ndukwatya kindu!
101 months ago
Now
James  says:
@Jeddidah: Ndyisi Hellen aendie naku. Nienda kuthi Musyi FM kila kivindi kya 'Tumanthane' ngakulye!
@Hellen: Mwiitu wa Mwaitu! Umbuka!
@Kyeva: Musyoki wa Kikumbi ai mwini. Naendaa ndanzini syake December 24 Sultan Hamud - Savanah Bar [Kwa Kimundi] ngaina muvaka kioko. Twiavaa silingi miongo nyaanya [Us$ 1.00]. Mananja imakwete viu. Nuneewie wathi ula manaumsisye kyumwa kivitu? [Ninguthama Kenya, Waendie Ku Wanza?] Ni kindu kiseo!
101 months ago
nivaa ninengane ukusi wa weekend yitu twina Mueni.
kusema ukweli kuma yila nambiie ukinda twilitu ndaakinda kiti ki muyo ta kii kya mueni.Ana ndwaie siviti imwe nookilya moko suti namwia wia ni wake mangaawa mekaa kwiyiatiiasya.
Tunakindanie utuku na muthenya nineewaa mwa nivikie kunaendete.
Ninamukayithisye onake asya nyie ti kidogo indi atui manokie kutwiloe tuyiisana meeka kwita uta ni muyo ula manoonenie andu me mukyo ta mukyo mwa!
Mueni katinda ngooni nuue wi weka ngesa kwithia kia kya mundu ungi kitini kyaku nika ukitila na kivanga.Suvvie miio isu nesa undetee weekend ino yukite nimiye nesa.No round hii niukinda times 2 kwoou uka utesuluali nundu ngambiia kuukindia muomo ngutwaite mukekani,halafu kivilani na mwishowe kitandani vala ngaulikya kyothe ngumumunyite a ngelemende.
101 months ago
Now
Jei  says:
@ James.. Hellen eendie va indi? ni tene ila nile kusoma uvoo wake. Tinda mboovo.
101 months ago
Then
Kyeva  says:
@Umunthi takeka kijana e thayu, ndwisa kwiw'wa ngewa syaa
Ben Halima na miumangano ila tukw'iwa ya Mbenga.Wathi utiitwe na Mananja"tata wa ngoma" Ninaekie kuthooa sya aini angi ngwiw'a mayitwa masyitwa funny taa kasoro na kadhalika
101 months ago
Akamba mwiiwa ata?umunthi ni wakatano nimatha kiti kya usherekea weekend mwa!Nineewie musungithasya miio nginya aume makewa yiii kithini kikindite sawa sawa.
Yi naningi namuwish weekend nzeo nakwata kisamu kii kiitwa kitau niika kukyokotha ta mbila utuku wonthe kyenda utembuka kitembuke.Noo we mueni umunthi niuka polisi syenda kuka kukusuua syuke.
Anyway nukakie niutwaa mwendo wa mos mos yiia kituli ndule tuisane tondu maesaneo matuaa anduni
101 months ago
Now
James  says:
Matuku keenda Mwai wa Muonza Mwaka wa Ngili Ili Charles Musyoki wa Kikumbi ula waungamiite bandi ya Kimangu niwakwiie Katheka Kai - kilomita itaano kuma Masaku na mbanga ya lelu saa kenda sya utuku. Vindyai ndakika imwe tumililikane ngumbau ino ya mbalia....
101 months ago
Now
James  says:
Mananja niyumisye wathi mweu - Ninguthama Kenya- wathi wa maana muno!
101 months ago
Now
James  says:
Etei nthimo.....
'Kasamu ke iya ya kangi kekaa utukisya'
102 months ago
Now
James  says:
@Kimeu: Mbuloo kowaendie naku?
102 months ago
Now
James  says:
@Adolf: Kasee - waumisye ngewa inu va? Natheka nakwata nthi! Aha aha ahaaaaaaaa....!

Mwaka wai wa 1970.
Malathon ma Ilovi (Nrbi marathon) nimaedee vau city stadium, na niw'o mukamba wookie ngeitini ya kiwanza. Indi mukamba akulwa aive silingi ikumi nikana alike kiwanzani eloeele mathau asu, nake asya ndaivia kwona andu maisemba, athakya makoti akwata nzia athi.
Aendete syake niweewie andu kila kiwanzani matulya wasya makathiite na utanu mayasya:

"Keino! Keino! Keino!!........"

Mukamba ila weewie uu niwambie uteelema ta wakuniwa oni ni ndeke, asyoka na mituki aumitye inoti ya ikumi ngusuni, anengeleelya ula mukatithya, alika kiwanzani akulitye:

"Kiiva?! Kiiva??"

102 months ago
(415 comments on this topic)
Not logged in: Please login if you want to post a reply.