Now

what will u do if a woman tends to love u?

Ndurya says:
please help.
68 months ago
Replies:
Now
huynh  says:
lol..lol...lol...hahaha....Misunderstand.
OK. Her aunt is married, but I have some workers who are single. hehehe....Chep. To give me your "requirement" for your Gfriend then I will choose for you. But, Oh Teacher. You are my Teacher, You can not ask my help,(then I won't obey you more.)Is it right?
68 months ago
Now
huynh  says:
hahaha...@Essu. I love your comment.
@ Chep. What's? OMG...I always think you are a male. Ohhhh.....
68 months ago
Now
Dr. Essu  says:
Yeah baby MJ, thats what they all say before they fall in the cage. Your profile picture is a proof :=)
68 months ago
Now
MJ  says:
@ESSU try MJ and it is you who will get hunted
68 months ago
Now
maclean  says:
LOL
68 months ago
Now
Dr. Essu  says:
If a woman told me she loved I would say "same to you thank you".

I feel we are dealing with a hunter male here!

They are scared of being hunted especially by a female!

Believe me, I am a female hunter and I have seen them males run for their lives until they are breathless:=)
68 months ago
Now
MJ  says:
may the woman who loves me come and I will be a model
68 months ago
saida  says:
fine ,but he must be a muslim.
68 months ago
Now
Chepman  says:
True @Huynh, you may consider exposing me to your Auntie's daughter mmh?
68 months ago
Now
huynh  says:
Dear Chep, my Teacher.
hahaha....Wow, it is a private question. Are you marry? See your comments and I think you are still single, is it right? ohhh...how happy you are....
68 months ago
Now
Chepman  says:
<b>How to fall in love,</b> should be one of the courses offered in schools. How to have sex is already in there somewhere anyway, so why get to the sex part before the "falling in love" part? Or is it that we have all become chicken like ... only in need of the dick-in-pussy lifestyle?
68 months ago
Now
huynh  says:
And if some women loves me....OMG.....I will say them : "See you next birth. I begged The God, next birth I want to be "a handsome guy"" ..lol....And he accepted. So please wait me...hahaha.....
68 months ago
Now
huynh  says:
Easy answer...If some one love me. I only need show him my age....hehehe.....he will run away.
Leila : I love your answer.....so funny
68 months ago
Then
Terry  says:
@Feisal, who asked u all that? i dont think all this research was needed here
68 months ago
Now
Aileen  says:
why would someone love you when you scared of the love..... work on your twisted thoughts @Ndurya
68 months ago
Now
feisal  says:
BismiLLaah wa AlhamduliLLaah was-Swalaatu was Salaamu ?alaa Muhammad wa ?alaa ?Aalihi wa Aswhaabihil Kiraam, wa Ba?ad,

Allaah ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì Ametuchagulia dini ya Kiislamu ambayo ndio dini ya haki na Hatokubali dini yoyote nyingine kama Anavyosema:

((æóãóä íóÈúÊóÛö ÛóíúÑó ÇáÅöÓúáÇóãö ÏöíäðÇ Ýóáóä íõÞúÈóáó ãöäúåõ æóåõæó Ýöí ÇáÂÎöÑóÉö ãöäó ÇáúÎóÇÓöÑöíäó))

((Na anayetafuta dini isiyo kuwa Uislamu haitakubaliwa kwake. Naye Akhera atakuwa katika wenye kukhasirika)) [Al-'Imraan:85]

Na Mtume Õáì Çááå Úáíå æÂáå æÓáã ametuambia kuwa kutakua na makundi katika ummah wake ambao watawafuata maadui wa Allaah ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì katika desturi na mila zao kama ifuatavyo:

((ÓÊÊÈÚæä Óää ãä ßÇä ÞÈáßã ÔÈÑÇð ÈÔÈÑ æÐÑÇÚÇð ÈÐÑÇÚ ÍÊì áæ ÏÎáæÇ ÌÍÑ ÖÈ áÏÎáÊãæå)) ÞÇáæÇ: ÃÊÑÇåã ÇáíåæÏ æÇáäÕÇÑì¿ ÞÇá: ((Ýãä ÅÐä¿)) ÇáÈÎÇÑí æãÓáã

((Mtafuata nyendo za wale waliokuja kabla yenu hatua kwa hatua mpaka itafika hadi wakiingia katika shimo la kenge, na nyinyi mtaingia pia)) Wakasema (Maswahaba): Ewe Mtume! Je, unamaanisha Mayahudi na Manaswara? Akasema: ((Hivyo nani basi mwengine?)) Al-Bukhariy na Muslim

Maneno hayo aliyoyasema Mtume Õáì Çááå Úáíå æÂáå æÓáã hakika yamesadikika kwani tunaona jinsi gani Waislamu siku hizi wanavyoigiza mila, desturi na tabia za makafiri na kuzisherehekea kama mfano siku hii inayoitwa 'Valentine day' (Siku ya Wapendanao).

Na baya zaidi na la kusikitisha sana ni kwamba sherehe hizi zinaenezwa katika njia mbali mbali za mawasiliano kama kutumiana kadi, barua pepe (e-mail), salamu katika simu za mkono. Hakika fitna hii humfanya Muislamu aharibu 'Aqiydah (Iymaan) yake kwa kudhani kuwa anafanya jambo la kawaida na hali ni jambo lisilo katika sheria ya dini yetu bali ni shirki kubwa na upotofu wa kufuata wanayoamini makafiri.

Historia Ya Sherehe Ya Siku Ya Valentine

Sherehe hii ya wapendanao ni sherehe ya wapagani wa Kirumi wakati dini yao ya upagani ilikuwa ni dini iliyotapakaa kwa Warumi karne zaidi ya kumi na saba zilizopita. Na fikra zao ilikuwa ni kuelezea hisia ya 'mapenzi ya kiroho'

Kulikuwa na visasili (uongo) zilizohusishwa na sherehe hii ya upagani ya Warumi ambao umeendelea kutoka warithi wa Kikiristo. Miongoni mwa uongo huo ni kuamini kwao Warumi kuwa Romulus, aliyevumbua Rome, alinyonyeshwa siku moja na mbwa mwitu mwanamke, hivyo akampa nguvu na hikma.

Warumi walikuwa wakisherehekea tukio hili katikati ya Februari kila mwaka kwa kufanya sherehe kubwa. Na mojawapo ya tambiko katika sherehe hii ni kuchinja mbwa au mbuzi. Vijana wawili wenye nguvu hujipaka damu ya mbwa au ya mbuzi katika miili yao, kisha huiosha damu hiyo kwa maziwa. Baada ya hapo, watu hufanya gwaride wakiwa vijana hawa wawilii wako mbele wakiongoza gwaride iliyokuwa ikitembea barabarani. Vijana hao wawili walikuwa wakichukua vipande vya ngozi ambavyo waliwapigia watu wanaowavuka. Wanawake wa kirumi walikuwa wakipokea mapigo hayo wakiamini kuwa yatawahifadhi na kutibu utasa.

Kuungamana Baina Mtakatifu Valentine (Saint Valentine) Na Sherehe Hii

Mtakatifu Valentine (Saint Valentine) ni jina waliopewa mashujaa wawili wakongwe waliokufa ambao ni wana wa kanisa la kikiristo. Inasemekena kwamba walikuwa ni wawili au mmoja tu. Huyo mmoja alikufa Rome kutokana na mateso ya kiongozi wa Kigothi aliyeitwa Claudius. Kanisa la Saint Valentine lilijengwa kwa ajili ya kudumisha kumbukumbu yake.

Warumi walipoingia ukristo, wakaendelea kusherehekea sikukuu ya wapendanao (valentine day) lakini wakabadilisha kutoka fikra ya
68 months ago
Happiness  says:
if someone loves me i will love him / her as well.....
68 months ago
Now
Chepman  says:
What?
68 months ago
Now
éjla  says:
Perhaps women are regarded as ogres these days? :~) I sense commitment-phobia.
68 months ago
Then
Terry  says:
@leila sis,is woman is python what is man? a fly? mouse?
68 months ago
Now
éjla  says:
TERRY: It appears so~ from all past 'love posts' :~)
68 months ago
Then
Terry  says:
is bn loved by a woman such a threat? kwani woman is python or lion?
68 months ago
Now
éjla  says:
Simple~ When somebody loves you~ You love them back :~)
68 months ago
(23 comments on this topic)
Not logged in: Please login if you want to post a reply.